Joaquim Verdaguer

"Joaquim Verdaguer (Terrassa, 1945) és un santperenc de soca-rel. Sempre ha estat interessat en temes d'àmbit terrassenc i en la història de la ciutat. És autor de diverses publicacions: "El bàsquet a Terrassa";"Blanca de Centelles"; "Rieres i Torrents", entre altres. Ha estat 2n premi de narració curta dels Premis Calasanç Ciutat de Terrassa 2006 amb "Via Fora".També és autor de diverses maquetes històriques de Terrassa, algunes d'elles exposades al Museu de Terrassa, al Castell de Vallparadís." Terrassenc de l'Any 2015.
Extret del llibre "50 anys en dansa. Esbart Egarenc"


diumenge, 16 de juny de 2013

El poble de Sant Pere a la guerra de Portugal


L’any 1756 va esclatar la Guerra dels Set Anys. Era una lluita entre Gran Bretanya i França per la supremacia colonial d’Amèrìca del Nord. Aquest conflicte va derivar en un guerra europea entre la Gran Bretanya amb els seus aliats Prússia contra França i Àustria, al que s’hi afegirien també Rússia i Suècia.
El rei Carles III

Espanya s’havia mantingut al marge, però al pujà al tron Carles III l’any 1759, aquest signà el Pacte de Família entre Espanya i França. Això no va agradar a Anglaterra que va declarar, l’any 1762, també, la guerra a Espanya.

El rei Carles III va demanar ajut a Portugal, el ministre lusità va excusar-se dient que tenia un antic pacte d’amistat que els unien amb els anglesos. El rei Carles indignat va retirar l’ambaixada de Lisboa i els declarà la guerra.

Portugal va demanar ajut a Anglaterra la qual va enviar-li deu mil homes que, de moment, s’instal·laren a Abramante. Les tropes espanyoles van atacar Portugal apoderant-se de vàries places, però van haver de retirar-se per les pluges de la tardor.

El rei per tal de portar a terme la guerra va demanar l’ajut econòmic i logístic als pobles de Castella,  Aragó i Catalunya. Aquests, segons la seva importància oferien més o menys, el què podien per sortir del pas. A més de tropa feia falta transport per la intendència. I això va ser el que va oferir el poble de Sant Pere de Terrassa; un carro i tres mules.

El 2 de novembre 1762 es reunia el Consell de la Universitat Forana de Terrassa per aprovar l’acord següent:

«Els regidors de la Universitat forana de Tarrassa baix firmats, en attenció que Francisco Salas y Vives pages de la Parrochia de Sant Julia de Altura, terme de la part forana de Tarrassa, ab son carro ab tres mules està destinat per anar a transportar los pertretxos de guerra per los seveys del Rey (q. Deu guart) en la campanya de Portuga, attenent  les contingencies y perill que hi hà en una campanya y poden esdevenir en un camí tan llarch de mes de 200 llegues exposantse  a perdre dit carro y mules: convenen y prometen a dit Salas y Viver, donarli y pagarli en lloch y compensació de la contingencia en que se exposa de perdre a las mulas ó alguna de elles; la quantitat de 75 lliuras barcelonesas, a més de lo extipendi diari que lo Rey dona per cada carro y mulas pagadoras de diners de la bonificació que la Magestat ha fet a dita Universitat forana per rahó del valiment del trenté dels anys 1741-42, 43 y 44. Y perque conste fem la present en Tarrassa 2 novembre 1762, Josep Carbonell y companys».Per tant, es pot afirmar que el poble de Sant Pere va participar a la Guerra de Portugal, això sí: amb un carro, tres mules i un santperenc..

La Guerra dels Set anys va acabar nefastament per Espanya el 1762, només amb un any d'intervenció. A pesar de totes les incubències negatives de la guerra, amb el tractat de pau d'Habersturgurg celebrat a Àustria, Espanya va poder recuperar les moltes possessions colonials que els hi havien estat arrabassades pels anglesos en guerres anteriors, a excepció de la illa de Menorca, que va continuar en poder dels britànics.

Fonts consultades

ACVOC/AHT, Ajuntament de Terrassa, Documents històrics, núm. 869, 1762.

RAGON, Baltasar. Sant Pere de Terrassa a la guerra de Portugal. Butlleti del Centre Excursionista La Llanterna, núm. 10. desembre-gener 1927. p. 90-94

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada