Joaquim Verdaguer

"Joaquim Verdaguer (Terrassa, 1945) és un santperenc de soca-rel. Sempre ha estat interessat en temes d'àmbit terrassenc i en la història de la ciutat. És autor de diverses publicacions: "El bàsquet a Terrassa";"Blanca de Centelles"; "Rieres i Torrents", entre altres. Ha estat 2n premi de narració curta dels Premis Calasanç Ciutat de Terrassa 2006 amb "Via Fora".També és autor de diverses maquetes històriques de Terrassa, algunes d'elles exposades al Museu de Terrassa, al Castell de Vallparadís." Terrassenc de l'Any 2015.
Extret del llibre "50 anys en dansa. Esbart Egarenc"


dissabte, 27 d’agost de 2016

La xemeneia Almirall

L’any 1910 Jaume Almirall Poch fundava una empresa productora de totxos: la bòbila Almirall. Aquesta estava situada al marge dret del torrent de les Aimerigues (avinguda d’Àngel Sallent) i s’abastia de les terres argiloses de la vessant de Can Poal. La gran demanda de material de la construcció després de la Guerra Civil, principalment durant els anys 50 i 60, va fer que l’empresa es replantegés ampliar els forns de cocció, els assecadors de totxos i la necessitat d'una nova xemeneia de gran tiratge. 
Marià Massama / pro. Rosa Maria Massana
La tasca de la construcció de la xemeneia  fou encomanada al contractista d’obres Marià Massana. La construcció va començar a la tardor de l’any 1955 i s’inaugurava a l’estiu del 1956. La premsa local del moment informava que era la segona més alta del món i la primera amb escala de cargol exterior.

En la seva construcció,  a més del mestre Marià Massana i Ribas,hi van participar:  Lucas Pérez Molina, de 38 anys, paleta, Joan Fauquet, de 29 anys, paleta i home de confiança del Marià,  Paulino Carbajal García, de 26 anys, manobre i  Francisco Galvez  Quesada, de 21 anys, manobre.

La construció de la xemeneia / Proc. Rosa Maria Massana
Les seves característiques són: Alçària total, 63 metres. Diàmetre a la base, 5,5 m. Diàmetre superior, 4,8 m. Té una escala que l’envolta, amb un total de 217 graons. Aquesta xemeneia és la més singular i espectacular - tant de dia com de nit - del conjunt de xemeneies de la ciutat  i ha  esdevingut una icona de  Terrassa.

La xemeneia només va tenir  una vida activa de poc més de 12 anys. A finals dels anys vuitanta l’empresa va tancar aquesta factoria. L’espai es va veure afectat per un pla especial aprovat per l’Ajuntament, l’any 1994, en el qual es projectava la construcció del Centre Cívic Aurèlia Capmany, una àrea comercial i una gran plaça a redòs de la xemeneia, oferint-ne   una esplèndida perspectiva.. L’Ajuntament   anomenà la plaça  d’Assemblea de Catalunya

Rosa M. Massana, germana del constructor, fa fer les gestions perquè la xemeneia fos inscrita, el dia 18 setembre de 1990, en el Llibre Guinness dels Rècords.
L'avinguda Àngel Sallent. 1962 / AMAT

La bòbila Almirall. 1965 / AMAT
El dia 13 de maig de 1995 es va inaugurar la nova plaça i es va col·locar una placa commemorativa que, encapçalada amb l’escut de la ciutat, porta la inscripció següent: «Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia / la ciutat de Terrassa, en reconeixement a / tots aquells homes i dones / que van lluitar per fer possible la recuperació de les / llibertats democràtiques i les institucions del nostre país / dedica aquesta plaça a / l’Assemblea de Catalunya / 13 de maig de 1995»

Interior de la Bòbila / AMAT
El dia 5 de juny de 1999 dins el marc  de la Festa Major del barri de la Maurina, s’homenatjà sis de les persones que van participar en la construcció de la xemeneia de la Bòbila Almirall. En l’acte es descobrí una placa commemorativa amb el text següent: «Xemeneia de la bòbila Almirall construïda l’any 1956 pels senyors Francesc Almirall Lups, Marià Massana Ribas, Josep Fouquet Cons, Lucas Pérez Molina, Paulino Carbajal Garcia, Francisco Gálvez Quesada. Té una alçada de 63’25 m.  Escala de cargol la formen 217 graons. Ostenta el record Guinness 1991 per ser la xemeneia amb escala de cargol més alta del món. Ajuntament de Terrassa. Festa Major de la Maurina 1999»
La Xemeneia al bell mig de la plaça de l'Assemblea de Catlunya
El juny  de 2004 L’Ajuntament i l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i de l’arqueologia Industrial de Catalunya col·locaven un altre placa amb la subscripció següent: «Xemeneia de la bòbila Almirall construïda el 1956 pel mestre d’obres Mariano Massana i Ribas. Forma part dels 100 elements del patrimoni industrial de Catalunya per la seva estructura troncocònica, amb escala exterior helicoïdal que la converteix en la xemeneia més emblemàtica del país. Juny 2004 Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i de l’arqueologia Industrial de Catalunya »
La xemeneia il·luminada
La xemeneia és un edifici protegit i inscrit en el Catàleg d’Edificis d’Interès Històric-artístic de la ciutat des del 1981.

Fons consultades:
Tarrasa Información. 16 juliol 1956
MASSANA, Rosa Maria. Els constructors de la xemeneia de la bòbila Almirall.  Terme. núm 14, nov. 1999. Centre d'Estudis Històrics -  AHCT
Ajuntament de Terrassa. Catàleg d’edificis d’interès històric-artístic. Hospital de Sant Llàtzer. Gerència d’Urbanisme. Terrassa 1981
MAÑÀ, Ramon. L’empresa de J. Almirall y Cia. B.C.O.C.I.T., gen.-febr. 1950
CASANELLES, Eusebi. La xemeneia Almirall. Terrassa M.M.L., 1988
BOLADERAS, Mercè. La chemeneia de la Bóbila Almirall es candidata al Récord Guinness. Diario Terrassa, 16 gen. 1990, p. 3
GARRETA, Jordi. La chimenea de la bóbila Almirall al libro Guinness. Diario Terrassa, 6 nov. 1990, p. 3 i 4
GARRETA, Jordi. El laborioso proceso de construcions de la chimenea Almirall. Diario Terrassa, 17 nov. 1990, p. 24
PUY, Josep 13.158. La bóbila Almirall. Diario Terrassa, F.S., 31 oct. 1992, p. 9
Tarrasa Información. 16 juliol 1956


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada