Joaquim Verdaguer

"Joaquim Verdaguer (Terrassa, 1945) és un santperenc de soca-rel. Sempre ha estat interessat en temes d'àmbit terrassenc i en la història de la ciutat. És autor de diverses publicacions: "El bàsquet a Terrassa";"Blanca de Centelles"; "Rieres i Torrents", entre altres. Ha estat 2n premi de narració curta dels Premis Calasanç Ciutat de Terrassa 2006 amb "Via Fora".També és autor de diverses maquetes històriques de Terrassa, algunes d'elles exposades al Museu de Terrassa, al Castell de Vallparadís." Terrassenc de l'Any 2015.
Extret del llibre "50 anys en dansa. Esbart Egarenc"


dissabte, 21 de novembre del 2015

Monuments terrassencs: “Catex entorn”

L’any 1992 es posava en marxa el programa Catex-Entorn. Aquest programa, patrocinat per Amics de les Arts de Terrassa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa  i les empreses privades Mina Pública d’Aigües de Terrassa, Copcisa, Caixa de Terrassa i Ferrovial-Autema, SA, tenia com a finalitat situar quatre escultures públiques en quatre punts claus de la ciutat per tal de restablir una identitat estètica i cultural que donés personalitat a Terrassa com a entorn i lloc per viure-hi.
Catex-Entorn reunia quatre propostes, Tall, Tenir Mala peça al teler, Camins i Columna rostrada, que destacaven per la seva singularitat i personalitat.

Tall
Escultura situada al bell mig de la rotonda de la confluència entre les avingudes de Jaume I i de l’Abat Marcet, en l’espai conegut des d’antic com el Pla de les Bruixes, ara plaça de l’Aigua,Es va inaugurar el dia 25 d'abril de 1992, per commemorar els 150 anys de la Mina d’Aigües de Terrassa.  El seu autor,Josep Lluscà definia l’escultura  “com una fulla de destral que fereix el terra i en fa brollar l’aigua”.
Per deixar constància del fet, en el parterre de la zona circular es va descobrir una placa amb la inscripció següent «Tall de Josep Lluscà / Aigües de Terrassa / 150 anys / 1842-1992 / Amics de les Arts».
Escultura "Tall" / Fotos Francino-AMAT
Pilar Parcerisas, en el catàleg editat per Amics de les Arts, ens en fa la següent descripció tècnica: "Vorera exterior de la plaça sobre la calçada, en peces estàndard de formigó prefabricats, per un diàmetre de 36 m. Zona circular següent inclinada i bombada, amb herba molt retallada. A la zona compresa entre el c/ Manresa i l’av. de Francesc Macià incorpora un clos de xiprers retallats molt regularment, en forma d’arc, i d’una alçada de 4 m, que acomplirà la funció d’un fons escenogràfic il·luminat per sota des de l’element singular central. Estany circular de 22 m de diàmetre amb fons fosc, que permet l’enfosquiment visual de l’aigua per destacar encara més l’element central. Aquest element singular central és fusiforme i ancorat al fons de l’estany mitjançant una zona de cimentació i reforçament especial. Disposa d’una estructura de perfils metàl·lics interiors d’acer galvanitzat que dóna rigidesa i fixa al fons la coberta externa visible. Forma exterior modelada amb material Composite (PRFG) i color ultrabrillant (gel coat) aplicat directament al motlle. Mesures aproximades: alçada de 2,5 m, base de 8 m i gruix de 70 cm. Element il·luminat per sota mitjançant focus encastats al fons, que es complementa amb una cortina d’aigua en arc que surt de la seva base per acció d’un sistema de  jets propulsors d’aigua".
De fet l’aigua que brolla pertany a les mina Baixa Occidental que passa per aquest punt.

Tenir Mala peça al teler
"Tenir mala peça al teler" / Joaquim Verdaguer
Monument patrocinat per Copcisa, que va ser inaugurat el dia 25 d’abril de 1992 a la cruïlla de les avingudes de l’Abat Marcet i de Josep Tarradellas. El seu autor va ser Francesc Abad.
Pilar Parcerisas, en el catàleg editat per Amics de les Arts, ens fa la següent descripció tècnica: "Estructura troncocònica de totxo massís, de 250 cm de diàmetre. L’alçada és de 830 cm amb una obertura de vidre de 124 cm. Rebla aquesta estructura en forma de xemeneia un rètol de pintura plàstica de fons blau i lletres blanques amb la paraula "Paisatge". A l’interior de l’estructura hi ha un arbre sintètic -un xiprer de 9 m d’alçada-. També, a l’interior i sobre el terra, hi ha una pedra de Sant Vicenç amb la inscripció de la paraula "Fragment". Les mides de la pedra són de 40 per 60 cm".

Columna rostrada
Columna Rostrada / Joaquim Verdaguer
Aquest monument va ser patrocinat per Autema i Ferrovial, i  va ser inaugurat el dia 25 d’abril de 1992. Obra de Salvador Juanpere, està situat en els jardins del final de la rambleta del Pare Alegre, davant de l’Hotel Don Cándido.Pilar Parcerisas, en el catàleg editat per Amics de les Arts, ens en fa la següent descripció tècnica: "Columna cilíndrica de formigó encofrat, amb un basament cúbic de mides 250 cm x 250 cm x 400cm. L’alçada de la columna és de 845 cm, equivalents a 22 colzes egipcis, repartits de la següent manera: base trencada; 1r nivell 70 cm x 118 cm x 181 cm. 2n nivell: 30 cm x 140 cm x 140 cm. Fust: 700 cm d’alçada x 100 cm de diàmetre. Capitell quadrat: 1r nivell; 14 cm x 118 cm x 118cm, 2n nivell; 31cm x 150 cm x 150 cm. A la columna hi ha encastades vuit peces còniques de marbre blanc de macael tornejat i cadascuna té 91,80 cm d’alçada i 65 cm de diàmetre a la base. Sistema de fixament: mitjançant dos espàrrecs d’acer inoxidable fixats amb ciment, de 25 mm. de gruix, encastats directament del con al fust.".

Camins
Monument patrocinat per la Caixa d’Estalvis de Terrassa, que va ser inaugurat el dia 25 d’abril de 1992. Obra d' Elisa Arimany, situada a la plaça dels Països Catalans.
Pilar Parcerisas, en el catàleg editat per Amics de les Arts, ens en fa la següent descripció tècnica: "Obra constituïda per quatre planxes corten de 120 mm de gruix, doblegades i soldades, amb unes dimensions de 5 m d’alçada, 4 m d’amplada i 4 m de llargada. La peça es completa amb una pila de pedres que dibuixen la corba de les xemeneies industrials".
"Camins" / Joaquim Verdaguer

Fons  consultades

PARCERISAS, Pilar. Catex entorn. Catàleg editat per Amics de les Arts. 1992

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada