Joaquim Verdaguer

"Joaquim Verdaguer (Terrassa, 1945) és un santperenc de soca-rel. Sempre ha estat interessat en temes d'àmbit terrassenc i en la història de la ciutat. És autor de diverses publicacions: "El bàsquet a Terrassa";"Blanca de Centelles"; "Rieres i Torrents", entre altres. Ha estat 2n premi de narració curta dels Premis Calasanç Ciutat de Terrassa 2006 amb "Via Fora".També és autor de diverses maquetes històriques de Terrassa, algunes d'elles exposades al Museu de Terrassa, al Castell de Vallparadís." Terrassenc de l'Any 2015.
Extret del llibre "50 anys en dansa. Esbart Egarenc"


dissabte, 26 d’agost de 2017

Masia de Ca n'Amat de les Farines o Can Ribas

El mas està compost de dos cossos diferenciats: el que quedà de l’antiga masia i el nou edifici, construït el 1906. Està ubicat dalt un turó, en el barri de les Fonts.
El mas està compost de dos cossos diferenciats: el que quedà de l’antiga masia i el nou edifici, construït el 1906. Està ubicat dalt un turó, en el barri de les Fonts.
Can n'Amat de les Farines
Està documentada des del segle XV, ja que en el fogatge de 1455 la trobem com a Matha Sobirà. Un segle després, en el fogatge de 1558 apareix com a propietari Joan Amat de l’Avallà. Més endavant serà coneguda com Ca n’Amat de les Farines.

A principis del segle XX la masia fou adquirida per la família Ribes, que feren construir un nou mas al costat, el 1906, per l’arquitecte Lluís Muncunill.
Can Ribas / Rafael Aróztegui
De l’antiga masia només en resta part de la planta baixa i soterrani (el celler  amb voltes) actualment transformat en habitatges. El conjunt està declarat patrimoni històric de Terrassa. En el catàleg està descrit com “un edifici de caràcter residencial senyorial, aïllat, que participa de la tipologia de masia fortificada, adaptada als corrents estilístics historicistes de finals del segle XIX”.
Detall de la Façana / Rafael Aróztegui
Consta d’un cos rectangular, de dues plantes, cobert a dues aigües i composició simètrica dels elements de la façana principal; a un extrem de la façana, s’alça una torre de tres plantes, quadrangular, l’últim pis de la qual està separat de la resta per una cornisa igual al ràfec de la coberta del cos principal, que és la continuació d’aquell.
Entrada de la masia / Rafael Aróztegui
Al davant de l’entrada hi ha un porxo sostingut per quatre columnes poligonals de totxo vist, que continuen fins al nivell del primer pis, i formen una terrassa. En els intercolumnis centrals del porxo s’ha construït una mena de tribuna de vidres, fusta i obra vista. Les finestres són en arc rebaixat, de maó col·locat a sardinell, excepte les de la torre, que són estretes i formen arc apuntat.
La part del darrera de la masia / Joaquim Verdaguer
L’edifici és d’obra vista al pis superior i arrebossat a la planta baixa. La torre és de paredat comú, excepte finestres i cornises. Aquestes són motllurades i decorades amb permòdols.

Actualment allotja un restaurant.

Fonts consultades:
Ajuntament de Terrassa. Catàleg d’edificis d’interès històric-artístic. Gerència d’Urbanisme. Terrassa,1981.
TRAVESSA, Artur. Fonts i masies naturals de les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 1998.
CARDÚS, Salvador, Terrassa Medieval, Xarxa de Biblioteques Soler i Palet. Terrassa, 1984.
FERRAN, Domènec. Les Masies de Terrassa. Museu de Terrassa,1997.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada