Joaquim Verdaguer

"Joaquim Verdaguer (Terrassa, 1945) és un santperenc de soca-rel. Sempre ha estat interessat en temes d'àmbit terrassenc i en la història de la ciutat. És autor de diverses publicacions: "El bàsquet a Terrassa";"Blanca de Centelles"; "Rieres i Torrents", entre altres. Ha estat 2n premi de narració curta dels Premis Calasanç Ciutat de Terrassa 2006 amb "Via Fora".També és autor de diverses maquetes històriques de Terrassa, algunes d'elles exposades al Museu de Terrassa, al Castell de Vallparadís." Terrassenc de l'Any 2015.
Extret del llibre "50 anys en dansa. Esbart Egarenc"


dissabte, 29 de setembre de 2018

Terrassa, segona ciutat universitària de Catalunya.


L’aventura universitària va començar l’any 1904 amb la creació de l’Escola Industrial al final de l’Avinguda de Jacquard. Aquell mateix any es va crear
el grau superior d’Enginyer d’Indústries que cohabità durant anys a l’edifici
de l’Escola Industrial.
La falta d’espai i els increments dels estudis superiors va fer que la Comissió Municipal Permanent, el dia 25 de maig de 1945, aprovés un avantprojecte presentat per la direcció de l’Escola Industrial, relatiu a la creació d’una Ciutat Politècnica i, per aquest motiu, l'Ajuntament disposà a concretar l’oferiment dels terrenys necessaris després de posar-ho a la consideració del ministre d’Educació Nacional. Aquest ambiciós projecte és el primer precedent de l’actual Campus Universitari en que es veu esmerçat l’Ajuntament de Terrassa. El pla és representat en un idíl·lic dibuix de Frederic Viñals que emmarca dit campus a la zona de l’actual barri de l’Escola Industrial-Plaça de Catalunya i nord de Ca n’Anglada.
Projecte de Ciutat Politècnica / AMAT
Dibuix idil.lic de Frederic Viñals del projecte de ciutat universitaria / AMAT

Fruït d’aquest somni, 15 anys després s’edificarà l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials “l’Escola d’Enginyers” al carrer de Colom, al terreny de Can Corbera. Però, de la Ciutat universitària o del Campus ja no se’n parlarà més fins a principis dels anys 90 quan el projecte de Campus es desplaça a la illa de fàbriques que ocupen el Vapor Sala a l’Avinguda Jacquard, així com la reconversió del Vapor Universitari al carrer Colom.
Tot aquest procés fa que Terrassa es converteixi actualment en la segona ciutat universitària de Catalunya

El campus universitari està format per:

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica  Industrial de Terrassa - EUETIT
L’Escola d’Arts i Oficis, creada l’any 1886, fou la precursora de l’ensenyament superior especialitzat a Terrassa. Com a continuació de l’ensenyament es van implantar els estudis de peritatge industrial i la incorporació dels de manufactura tèxtil, que donaren pas a la creació de l’Escola Industrial, vers l’any 1902, que va tenir la primera seu al carrer de Topete.
L’any 1904 es va inaugurar l’Escola Industrial al carrer de Colom núm. 1, on s’impartia Arts i Oficis, Peritatge Industrial i Enginyeria Superior Tèxtil.
Cap als anys 60, l’Escola de Perits Industrials va esdevenir Escola Universitària d'Enginyeria.
L'Escola Industrial /AMAT

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT)
Aquest és el Centre d’Estudis Superiors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al Campus de Terrassa, una de les escoles d’enginyeria amb més tradició i prestigi a nivell estatal. 
El 1902 entra en funcionament l'Escola Superior d'Indústries de Terrassa, i durant l'any 1904 es creen els estudis d’enginyers en Indústries Tèxtils. Tanmateix, els tres nivells d'estudis - elemental, superior i enginyeria - formaven una única estructura , fins que l'any 1947 es crea el Patronat de l'Escola d'Enginyers Industrials Tèxtils de Terrassa.
La culminació d'aquest llarg procés d'establiment de l'Escola d'Enginyeria Industrial de Terrassa tingué lloc amb la inauguració del nou edifici, al carrer de Colom núm. 11, l'any 1962, i amb la inclusió de noves titulacions d'Enginyeria Industrial a partir d'aquella dècada. El curs 2004/05 es comencen a impartir els estudis d'Enginyeria Aeronàutica, i a partir del curs 2010/11, començaran a impartir-se els nous Graus.
Escola Superior d'Enginyers /AMAT

La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).
Aquest centre universitari pertany a l’UPC, en la que ofereixen estudis de grau i postgrau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). L’objectiu de l’EUOOT és la formació qualificada per al correcte exercici de les activitats professionals d'òptica i optometria.
En un principi, als any vuitanta l’escola impartia les classes dins l’Escola Industrial. El 27 d’abril de 1993 el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, inaugurava oficialment, el nou edifici de la Facultat al carrer del Violinista Vellsolà.

Escola d'Òptica / AMAT


Escola Universitària de Fotografia - EFFPC
 
L’Escola de Fotografia té com a objectiu una formació altament qualificada per al correcte exercici de les activitats professionals en qualsevol camp de la fotografia. Els ensenyaments corresponents han de capacitar els graduats en fotografia per crear, enregistrar, emmagatzemar, manipular, reconstruir, impressionar i visualitzar imatges amb mitjans òptics, fotoquímics i informàtics. La formació que el pla d’estudis representa ha de permetre els graduats en fotografia entrar amb autoritat en qualsevol camp de la imatge.
Va ser inaugurada el 21 d’octubre de 1994 al carrer d’Urquinaona. Actualment es troba ubicada al carrer de la Igualtat núm. 33.

Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja
L’Escola d’Infermeria Creu Roja es va fundar l’any 1918 a Barcelona i va ser un dels centres catalans pioners en la formació d’infermeria. Des de 1983 està adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. A Terrassa, l’any 1990 es va habilitar, com escola d’infermeria, les antigues dependències de la Clínica del Remei de Terrassa, al carrer de la Riba. Núm.90.
Escola d'Infermeria/ AMAT
La Fundació ESCODI es va crear l’any 2000
Aquest centre està integrat per l'Ajuntament de Terrassa, el Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, la Caixa i la Universitat Autònoma de Barcelona UAB.

Escola Superior de Cinema i audiovisuals de Catalunya- ESCAC
L’any 1993 es crea aquest centre amb l’objectiu de dissenyar i posar en funcionament el primer centre docent de l’Estat espanyol, de caràcter superior i amb titulació universitària
L’escola està situada dins l’edifici de complex de la Farinera al carrer de Colom.
 
L'ESCAC / AMAT
Completen el Campus Universitari: L’edifici Campus o Rectorat; la biblioteca de la UPC; la Residencia d’Estudiants Giralt i Serrà; l’Institut d’investigació Tèxtil Industria-INTERTEX, l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental-IPCT; l’Escola de Multimèdia-EMFPC; l’Escola Universitària de Negocis de la Fundació Caixa de Terrassa; la Universitat Nacional a Distància-UNED; l’Institut del Teatre; el Vapor Universitari i l’Escola d’Arts Aplicades.

Fonts Consultades:
Arxiu Històric Comarcal. Exp. obres públiques núm. 18/1946 Projectes no realitzats. Capsa 522
Ajuntament de Terrassa. Llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent, volum 15, pàg. 178, dia 25 de maig de 1945.
RIERA, Santiago; GHANIME, Albert; VILLAGRASA, Fèlix. L’Escola d’Enginyers de Terrassa. Cent anys d’història. UPC-Enginyers. Terrassa 2005
WEB Ajuntament de Terrassa. Ensenyament Universitari

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada