Joaquim Verdaguer

"Joaquim Verdaguer (Terrassa, 1945) és un santperenc de soca-rel. Sempre ha estat interessat en temes d'àmbit terrassenc i en la història de la ciutat. És autor de diverses publicacions: "El bàsquet a Terrassa";"Blanca de Centelles"; "Rieres i Torrents", entre altres. Ha estat 2n premi de narració curta dels Premis Calasanç Ciutat de Terrassa 2006 amb "Via Fora".També és autor de diverses maquetes històriques de Terrassa, algunes d'elles exposades al Museu de Terrassa, al Castell de Vallparadís." Terrassenc de l'Any 2015.
Extret del llibre "50 anys en dansa. Esbart Egarenc"


dissabte, 24 de març de 2018

Els noms de Terrassa


Al llarg dels segles els noms de Terrassa han anat variant, han donat resposta a moltes realitats diverses i, ara, ens permeten disposar d’un patrimoni ric en records i àmpli en coneixement. Recollir els noms de Terrassa és recollir la manera com els terrassencs i terrassenques ens identifiquem.

ÈGARA [s.I dC – c.1290]

El nom d’Ègara correspon al de l’antic municipi romà ubicat dins el nucli urbà de l’actual Terrassa. Els testimonis documentals més antics d’aquest topònim són dues inscripcions romanes de dos pedestals del s.I dC que es troben adossats a les parets de l’església de Santa Maria del conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere. Probablement les institucions principals del municipi estaven ubicades al capdamunt de l’esperó de Sant Pere, a la confluència del torrents de Vallparadís i de Santa Maria o Monner, mentre que les historiadors encara  discuteixen si efectivament hi hagué nucli urbà o no. En aquest punt a partir de mitjans segle V s’esdevení el bisbat d’Ègara. A partir de la conquesta dels sarraïns, els anys 713 i 714, el record de l’antic municipi anirà desapareixent, però no així el nom, que va ser utilitzat durant uns segles més tard per identificar les esglésies reconstruïdes de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara. Aquestes van  perdre definitivament aquesta designació cap a finals del s.XIII per romandre amb la denominació definitiva d’esglésies de Sant Pere de Terrassa.
El nom d’Ègara no s’ha perdut en absolut. A l’actualitat tenim un carrer d’Ègara, una Rambla d’Ègara, un barri d’Ègara, un Club d’Hoquei amb aquest nom, l’escola Bisbat d’Ègara i fins i tot una persona que actualment es diu Ègara a la mateixa ciutat de Terrassa. És, doncs, un topònim ben viu.
 
Reconstrucció virtual de la  Seu d'Ègara / Museu de Terrassa
CASTELL DE TERRASSA [844-1193]
L’any 844 es documenta per primera vegada un “Terracium castellum”, el qual ha estat acceptat per la historiografia com la referència més antiga del castell de Terrassa. Tanmateix es tracta de l’única vegada de la historia en què surt aquesta denominació. A partir dels segles X i XI començarem a trobar la definitiva denominació “Castrum Terracie”, és a dir, Castell de Terrassa.
Aquest nom, a partir del segle XIII, perdurarà indicant dues coses diferents. En primer lloc designarà el terme jurisdiccional de Terrassa fins els segles XVII i XVIII. La seu del terme era el Castell-Palau de Terrassa. En segon lloc servirà per denominar durant els segles XII i XIV el castell “dels Terrassa”, edifici inicial de l’actual Castell de Vallparadís, que es construí com a residència de la família Sanlà a partir del 1110, el quals van adoptar més tard el nom de Terrassa com a cognom.
El Castell de Terrassa assetjat pel sarrains / Proc. Josep M. Domènech
VILA DE PALAU DE TERRASSA [1193-c.1281]

La nova vila de Palau de Terrassa neix a finals del s.XII, es diu que entre el 1180 i el 1193. La denominació de “Palau de Terrassa” respon a la presència d’una residència comtal des d’antic a la zona de l’actual Plaça Vella. Amb la nova vila, aquesta adoptà el nom del lloc on s’instal·là. A partir de 1201, però, la vila començarà a anomenar-se, “vila del Palau del senyor rei a Terrassa”, denominació que donarà pas a “vila de Palau de Terrassa” fins a finals del s.XIII en què es consolidarà de forma definitiva el nom de “vila de Terrassa”.
La vila de Terrassa a l'època medieval / Dibuix Goliard-Museu de Terrassa
Maqueta de la vila de Terrassa a finals del segle XV / Joaquim Verdaguer

VILA DE TERRASSA [1281 – 1876]

La vila es perllongà al llarg de l’edat mitjana i moderna, fins que el 1877 va rebre el títol de Ciutat per part d’Alfons XII. Al llarg d’aquests anys la vila va anar creixent de forma molt sostinguda al principi, i de forma més evident a partir de mitjan segle XVI en què el rei Carles I va permetre cobrir els fossats de l’antiga muralla i edificar a l’exterior d’aquestes.
A partir del segle XIX, amb la construcció de molts vapors industrials, l’extensió del perímetre de la vila augmentà significativament.
La vila de Terrassa a l'època moderna

La vila de Terrassa a mitjans del segle XIX / AMAT

CIUTAT DE TERRASSA [1877-2007]

El 9 de març de 1877 es publicà el Reial Decret de 29 de març que concedia el títol de Ciutat a la vila de Terrassa. Els habitants de Terrassa passaven a rebre la condició jurídica de ciutadans, en comptes de simples vilatans o pobletans, el que psicològicament era gran punt enfront la resta de poblacions properes. Però sobretot, la concessió del títol va permetre fer front a les constants bregues que a finals del segle XIX van enfrontar polítics i industrials per al domini del partit judicial i per assolir certa independència a l’hora de dissenyar circumscripcions electorals.
La ciutat de Terrassa / AMAT

La concessió de títol de Ciutat s’ha d’emmarcar en el moment polític de la Restauració de la monarquia espanyola després de la I República espanyola, i no tan sols com un benefici clar de cara als seus habitants.

Fonts consultades:
CARDELLACH, Teresa; SOLER, Joan; VERDAGUER, Joaquim. Els noms de Terrassa. Ajuntament de Terrassa. 2007
DOMÈNECH, Josep M. Història breu de Terrassa. Patronat de la Fundació Soler i Palet. Terrassa 1972.
Museu de Terrassa. La Torre del Palau. El Castell i la Vila de Terrassa. Ajuntament de Terrassa 1999

1 comentari: