Joaquim Verdaguer

"Joaquim Verdaguer (Terrassa, 1945) és un santperenc de soca-rel. Sempre ha estat interessat en temes d'àmbit terrassenc i en la història de la ciutat. És autor de diverses publicacions: "El bàsquet a Terrassa";"Blanca de Centelles"; "Rieres i Torrents", entre altres. Ha estat 2n premi de narració curta dels Premis Calasanç Ciutat de Terrassa 2006 amb "Via Fora".També és autor de diverses maquetes històriques de Terrassa, algunes d'elles exposades al Museu de Terrassa, al Castell de Vallparadís." Terrassenc de l'Any 2015.
Extret del llibre "50 anys en dansa. Esbart Egarenc"


dissabte, 14 d’abril de 2018

El Pilar de Sant Fruitós de la vila de Terrassa


En l’època medieval a llevant de la plaça Major de la vila de Terrassa, al costat del portal de la Creu —anomenat també de la Font—, hi havia l‘esglesiola de Sant Fruitós o del Roser, i davant d’aquesta una porxada que reposava al frontal de l’església i al lateral de la muralla. L’altre extrem s’aguantava per una columna anomenada “pilar de Sant Fruitós”, que era notòria i freqüentada pel fet que era el lloc on s’afixaven els bans dels afers públic de la vila i de Catalunya. També es feia servir per penjar-hi desafiaments per raons d‘ultratge.
També era on es treient el “drapets al sol” o dit lleuguerament, era la ràdio o la televisió de l’època. El porxo i el pilar eren el rovell de l’ou dels afers vilatans.
A la columna hi havia una argolla on es lligaven els blasfems i lladres per a vergonya i escarni públics.
El porxo era el lloc més freqüentat i constituïa un fidel reflex de la vida quotidiana i política de la vila. Els ancians acostumaven a asseure’s als bancs de sota el porxo per fer-la petar.
Església i pilar de Sant Fruitós / Dibuix de Jeroni Font

Era el punt de trobada per les mesures oficials del blat que es guardaven dins l’església, ja que les contractacions del blat es realitzaven en el mateix porxo. Fins i tot en ple juliol s’havia convocat al porxo el Consell de la Vila, probablement per la calor que s’oferia dins la casa de la vila.
Terrassa medieval
En el pilar molt sovint apareixien cartell de desafiament que generalment eren penjat de nit. L’historiador Salvador Cardús va fer un recull d’aquest reptaments que són un reflex de la literatura amprada del moment.
“ Lluis Torra, a l’any 1433, declara que fou desafiat al trull de Pere Parellada, on hi era per a desfer olives. Diu que «V homens eren un ab lanza e los quatre ab ballestes tots ab bones cuyrasses».
Gabriel Bosch, l’any 1444, va posar un cartell a la plaça que deia: « A En Barnat Janer de Aulesa, Lo quins vol batra ab vos. Gabriel Bosch de Terrassa».
L’any 1463, Antoni Pere denuncia que Joan Aymerich li ha dit que «no anís ab en Casanovas, si no quet tingues per desafiat».
En el 1500, «Jo Pere Paralada de la vila de Terrassa desafiu lo Jaume Gili Notari, Maduixer de Sent Julià, an Gabriel Arnella fil den Maurici Arnella de Terrassa, en Roque, Busquets major de dies i asso fas per la que han feta a mon Para».
En Jaume Torrella, a l’any 1501, desafia a Miquel Roure pel cartell següent: Com sia vingut a noticia mia que aveu tallat los roures i altres arbres del mas farrés jo hos desafie».
El pilar de Sant Fruitós / Dibuix de Goliard-Museu de Terrassa

La construcció de la església del Sant Esperit i supressió de les muralles i el portal de la Font va fer que s’enderroquès la capella i en conseqüència el pilar.

Fons consultades:
CARDÜS, Salvador. Terrassa Medieval. Talers Gràfics Joan Morral. Terrassa 1960.
Museu de Terrassa. La Torre del Palau. El Castell i la Vila de Terrassa.1999
DOMÊNECH, Josep M. Història breu de Terrassa. Patronat de la Fundació Soler i Palet. Terrassa. 1972

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada